Koordinátor BOZP

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákona č. 309/2006 Sb.

Se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). O činnosti a povinnostech hovoří druhá a třetí část zmíněného zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti.

I tuto službu Vám zajistím