Nabídka služeb

Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby. Díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit. Rozpočty zpracovávám dle požadavku stavebníka (klienta). Nabízené služby v rozpočtech (vypracování): Propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů (THU) - je odhad ceny budoucí...

Inženýrská činnost

Projektové řízení a technický dozor investora je sice další položkou v celkové investici, ale v celkových nákladech stavby tato činnost přináší nemalé úspory a garantuje precizní provedení celé stavby. Příprava investičního záměru posouzení vhodnosti pozemku k realizaci investičního záměru prověření...

Výběr dodavatele

Výběrové řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel nějaké zakázky. Podle českých zákonů musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem. Výběrové řízení...

Stavební dozor

STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové...

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací. Technický dozor je v současné době obecně používaný pojem. Činnost technického dozoru byla dříve upravena, dnes již neplatnou vyhláškou č. 104/1973...

Koordinátor BOZP

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákona č. 309/2006 Sb. Se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v pracovněprávních vztazích, vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci...

Projekty

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení. Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby od základů až po střechu včetně instalací. Vypracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci na základě Vašich požadavků. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat od návrhu včetně vizualizací až po realizační projekt, nebo na základě předložené studie či architektonického návrhu vypracujeme...

Poradenství

Poradit je možná to nejvíc, co v dané situaci potřebujete. Přijďte nás navštívit, sjednejte si schůzku, projednáme Vaše přání a vize a společně se je pokusíme zhmotnit. Při této nezávislé schůzce se přesvědčíte, že nic není nemožné.