Projekty

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby od základů až po střechu včetně instalací. Vypracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci na základě Vašich požadavků. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat od návrhu včetně vizualizací až po realizační projekt, nebo na základě předložené studie či architektonického návrhu vypracujeme požadovaný stupeň technické dokumentace.

 • Standartní projektová dokumentace rodinného domu k ohlášení stavby obsahuje tyto části:
  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situace stavby
  • Dokladová část
  • Technická zpráva zásady organizace výstavby
  • Technická zpráva architektonická a stavebně konstrukční
  • Půdorysy podlaží
  • Skladby stropů
  • Krov
  • Střecha
  • Řez
  • Pohled severní, jižní, východní, západní
  • Statické posouzení
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • elektroinstalace, kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace, vytápění
 • Inženýrská činnost
  K projektové dokumentaci nabízíme možnost zajištění potřebných vyjádření, měření radonu a zastoupení při jednání se stavebním úřadem.
 • Ceny projektových prací jsou cca 2-10% z odhadu investičních nákladů stavby. Výše ceny je vždy stanovena individuálně dle stupně dokumentace, složitosti a požadavků klienta.