bytový dům Staropramenná 17, Praha 5 - Smíchov

novostavba bytového domu Staropramenná 17, Praha 5 - Smíchov

rok výstavby 2007

  • rozpočet stavby; výběr dodavatele; kontrola fakturací; technický dozor investora