Výběr dodavatele

Výběrové řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel nějaké zakázky.

Podle českých zákonů musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací, které přesáhnou určitý finanční objem.

Výběrové řízení má následující fáze:

 • Zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování)
 • Odevzdání obálek
 • Otevření obálek
 • Posouzení nabídek
 • Zveřejnění výsledků

Příprava výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele (GD) nebo jednotlivých subdodavatelů

 • příprava podrobného položkového rozpočtu na základě výkazu výměr
 • příprava podkladů pro tendr, příp. dohled nad tendrovou dokumentací, hrubý harmonogram
 • seznam zhotovitelů do výběrového řízení a zadání výběrového řízení
 • posouzení úplnosti nabídek, jednání s uchazeči, porovnání nabídek z hlediska ceny, kvality a termínů
 • zpřesňování nabídek ve třech kolech výběrového řízení k určení nejpřesnější ceny
 • doporučení dodavatele, příprava a projednání smlouvy s vybraným dodavatelem
 • projednání systému klientských změn s vybraným dodavatelem